Zakończone realizacje

Zakończone realizacje
Nazwa zadania Inwestor Zakres Termin realizacji
Modernizacja systemu ochrony CCTV i SSW na KGZ Wielichowo PGNIG S.A. Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla KGZ Wielichowo, OC i Strefy przyodwiertowe 12.2021-04.2022
Zagospodarowanie odwiertu Paproć 66 H PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA, elektrycznej, telekomunikacyjnej, Ochrony Katodowej, Systemu elektronicznej ochrony obiektu. 02.2022-11.2022
Przebudowa sieci gazowej w zakresie przebudowy stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej w/c Q=6300 m3/h w m. Drezdenko ul. Niepodległości
PSG Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie robót branży elektrycznej, teletechnicznej i AKPIA 12.2020-12.2021
Zagospodarowanie odwiertu Brońsko - 30 PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA, elektrycznej, telekomunikacyjnej, Ochrony Katodowej, Systemu elektronicznej ochrony obiektu. 12.2020-03.2021
Budowa 2-ej nitki r-gu przesyłowego paliw z PMRiP Góra – Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych PKN ORLEN Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA, elektrycznej, telekomunikacyjnej 12.2019-11.2021
Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży Elektronicznej Ochrony Obiektu oraz telemetryczna liniia światłowodowa 01.2020-10.2021
Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia Q=6300 Nm3/h wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN100 na dz. 33/1 AM1 obręb Siedlnica, jednostka ewidencyjna Wschowa PSG Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie robót branży elektrycznej, teletechnicznej i AKPIA 05.2018-11.2019
Modernizacja budynku nr 69, 249 i północnej USR - lotnisko Krzesiny 31 BLT Monitoring wizyjny, linie światłowodowe i miedziane, system kontroli dostępu i sygnalizacji pożaru 2018
Gazociąg DN 500 WRG I Włocławek (Brzezie) - Wieniec (wymiana odcinka o długości około 8,1 km) GAZ-SYSTEM   10.2019-12.2019
Rozbudowa systemu monitoringu miasta Kościana IV etap Gmina Miejska Kościan Montaż kamer, kabli światłowodowych, uruchomienie transmisji i rekonfiguracja serwera 2018
Rozbudowa systemu monitoringu miasta Kościana III etap Gmina Miejska Kościan Montaż kamer, kabli światłowodowych, uruchomienie transmisji i rekonfiguracja serwera 2018
Monitoring terenu terapeutyczno-rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu WSN Kościan Kompleksowe wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, oświetlenia oraz linii światłowodowych 2018
Monitoring terenu terapeutyczno-rekreacyjnego oraz wejść do budynku oddziału psychiatrycznego w Siekowie WSN Kościan Kompleksowe wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, oświetlenia oraz linii światłowodowych 2018
Zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych gazu ziemnego Paproć 61, 62, 64, 65 PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży elektronicznej ochrony obiektów oraz linii światłowodowych 2017 - 2018
Zagospodarowanie odwiertów Sowia Góra i Lubiatów PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży elektronicznej ochrony obiektów 2017 - 2018
System monitoringu miasta Kościana Gmina Miejska Kościan Stała konserwacja i obsługa, naprawy, modernizacje 2009-2019
Rozbudowa wybranych solarnych układów zasilających zlokalizowanych na gazociągach MG Kłodawa – LMG oraz TE Wierzbno – Węzeł Sątopy PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży budowlanej, elektrycznej i AKPIA 2017
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław E PGNIG S.A Kompleksowe wykonanie robót branży telekomunikacyjnej i ochrony obiektu 2017
Podłączenie odwiertów Brońsko 23, Brońsko 27, Brońsko 28 PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży telekomunikacyjnej. Wykonanie robót branży AKPIA 2016 - 2017
Budowa Przychodni Lekarskiej Prywatny Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 2013-2017
Zagospodarowanie odwiertów na złożu Brońsko – podłączenie odwiertu Brońsko-26H oraz rozbudowa OC Kościan-Brońsko PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży elektrycznej, AKPIA, telekomunikacyjnej i elektronicznej ochrony obiektu 2015-2016
Zagospodarowanie odwiertu Draganowa-1 PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie projektu technicznego oraz montaż i uruchomienie systemu dozorowego CCTV na OZG Draganowa z internetowym przekazem obrazu na KGZ Równe 2015-2016
Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Brzeźnica PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie systemu elektronicznej ochrony obiektu 2015-2016
Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Brzeźnica PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branżyTeletechnika 2015-2016
Zagospodarowanie złoża Połęcko PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA i Teletechnika 2015-2016
Budowa KPMG Kosakowo w zakresie gazociągów i instalacji ługowniczej wraz z infrastrukturą techniczną łączącą obiekty instalacji położonych na klastrze A z klastrem B PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży teletechnika i elektronicznej ochrony obiektu 2015-2016
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kościanie Starostwo Powiatowe w Kościanie Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kościanie 2015
Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej w m. Kleszczewo - Śródka GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA i elektrycznej 2015
Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej I st. SULMIERZYCE GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA i elektrycznej 2015
Budowa gazociągu przyłączeniowego zasilającego blok gazowo – parowy na terenie PGE GiEK S. A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Kabel sygnalizacyjny światłowodowy w kanalizacji teletechnicznej 2015
Budowa kompleksu mieszkaniowego przy ul. Bajana/Drzewieckiego we Wrocławiu Prywatny Wykonanie systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania 2015
Tłocznia gazu Jeleniów II GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej systemu gaszenia SUG oraz elektronicznej ochrony obiektu 2014-2015
Budynek Ratusza w Kościanie Urząd Miejski Kościana Wykonanie dokumentacji projektowej systemu oddymiania 2015
Budowa kompresora na KRNiGZ Zielin – prace projektowe i roboty budowlano – montażowe PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA 2014
Modernizacja Tłoczni Gazu Ziemnego Żuchlów PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA 2013-2014
Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz ze stacją SRP PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA i elektrycznej 2013-2014
Miasto Kościan Urząd Miejski Kościana Wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego miasta Kościana 2014
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Komorze FX Energy Poland Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie robót branży teletechnicznej (SSP, elektroniczna ochrona obiektu, okablowanie strukturalne, detekcja gazu, linia światłowodowa) 2013
Budowa tłoczni gazu na KGZ Hurko PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie robót branży AKPIA 2013
Ropociąg "PRZYJAŹŃ" PERN "PRZYJAŹŃ' S.A. Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu terenu stacji zasuw rurociągu Płock - Koluszki TRF-2 2013
Budowa tłoczni gazu dla KGZ Hurko PGNIG S.A. Zaprojektowanie i wykonanie systemów sygnalizacji pożaru i gaszenia dla kontenerów sprężarek gazu 2013
Przebudowa układu zasilania stacji gazowej Nowy Tomyśl na terenie KGZ Paproć PGNIG S.A. Modernizacja linii teletechnicznej światłowodowej pomiędzy KGZ Paproć, a SRP Nowy Tomyśl 2013
Szkoły Gminy Kościan Gmina Kościan Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego (9 obiektów) 2013
Budowa gazociągu w/c DN 300 relacji TE Wierzbno - Węzeł Sątopy PGNIG S.A. Budowa światłowodowej linii telemetrycznej wraz z dostawą i uruchomieniem systemu teletransmisyjnego (56 km) 2012-2013
Tłocznia Gazu Szamotuły EuRoPol GAZ S.A. Wymiana rozdzielnicy NN 2012-2013
Budowa gazociągu w/c DN 300 relacji TE Wierzbno - Węzeł Sątopy PGNIG S.A. Wykonanie systemu monitoringu szczelności gazociągu LDS oraz robót branży AKPIA 2012-2013
Budowa gazociągu w/c DN 300 relacji KRNiGZ LMG - Mieszalnia Gazu Kłodawa PGNIG S.A. Wykonanie systemu monitoringu szczelności gazociągu LDS 2011-2012
„Budowa instalacji do zatłaczania inhibitorow korozji na strefach przyodwiertowych KGZ Kościan - Brońsko K-10; K-14; K-17; K-19,B-1; B-2; B-3; B-4; B-6; B-7; B-8; B-9; B-11” PGNIG S.A. Wykonanie robót branży elektrycznej i AKPIA 2012-2013
Rozbudowa Węzła Kościan PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie Zakładowej Sieci Światłowodowej 2012
Rozbudowa Węzła Kościan PGNIG S.A. Kompleksowe wykonanie elektronicznej Ochrony Obiektu 2012
Zabudowa chromatografów i higrometrów na kopalniach OK Łańcut,OK Przemyśl, OK Tarnów, OK Ustrzyki” oraz „Zabudowa analizatorów jakości gazu w punktach pomiarowo-rozliczeniowych gazu z KSG PGNIG S.A. Wykonanie robót branży elektrycznej i AKPIA 2012
Zagospodarowanie złoża Rylowa - Rajsko PGNIG S.A. System detekcji metanu i H2S, łączność radiowa, teletechnika, łączność GSM 2011-2012
Zagospodarowanie odwiertów Barnówko-12 i Mostno - 8k i 9H na złożu BMB PGNIG S.A. System elektronicznej ochrony obiektu. Strefy przyodwiertowe. KRNiGZ Dębno 2011-2012
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Kościanie Samorządowe Przedszkole nr 1 w Kościanie Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego 2012
Budowa fabryki Dachówek w Widziszewie ETEX Polska Wykonanie przemysłowej wewnątrzzakładowej sieci światłowodowej wraz z uruchomieniem transmisji 2012
Modernizacja węzła Stare Bielice PGNIG S.A. Wykonanie robót branży elektrycznej i AKPiA. 2012
Zagospodarowanie odwiertów Barnówko-12 i Mostno - 8k i 9H na złożu BMB PGNIG S.A. Budowa telemetrycznych linii światłowodowych wraz z uruchomieniem systemu teletransmisyjnego 2012
Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy w Zaniemyślu Caritas Archidiecezji Poznańskiej Systemy: okablowanie strukturalne, SSP, CCTV, nagłośnienie, telewizja użytkowa, centrala telefoniczna 2011-2012
Budowa gazociągu w/c DN 300 relacji KRNiGZ LMG - Mieszalnia Gazu Kłodawa PGNIG S.A. Budowa światłowodowej linii telemetrycznej wraz z dostawą i uruchomieniem systemu teletransmisyjnego (54,2 km) 2011-2012
Budowa rozliczeniowego układu pomiarowego Kotowo PGNIG S.A. Wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, AKPiA oraz elektronicznej ochrony obiektu 2011
Budowa gazociągu w/c DN 300 relacji KRNiGZ LMG - Mieszalnia Gazu Kłodawa PGNIG S.A. Wykonanie robót branży AKPiA. 2011-2012
System telewizji dozorowej, kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, system sygnalizacji pożaru, sieci strukturalnej Kręglewscy Sp. z o.o. System telewizji dozorowej, kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, system sygnalizacji pożaru, sieci strukturalnej 2012-2023
System telewizji dozorowej, sygnalizacji pożarowej, system sygnalizcji włamania Tempo Sp. J. System telewizji dozorowej, sygnalizacji pożarowej, system sygnalizcji włamania 2013-2023
Tłocznia Gazu Szamotuły   Modernizacja systemu kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i zasilania 2011
Zagospodarowanie złoża Rylowa - Rajsko PGNIG S.A. Wewnątrzzakładowa linia światłowodowa 2011-2012
Modernizacja OG Wiewierz - KGZ Załęcze PGNIG S.A. Wykonanie instalacji elektrycznych, uziemiających, AKPiA oraz system detekcji gazu. 2011
WSG Sp. z o.o. RG Kościan ATREM S.A. Złotniki Demontaż i wymiana kabla z z zestawieniem transmisji 2011
Budowa nowej siedziby PCPR w Kościanie Budomont Sp. z o.o. Sytemy: SSWiN, CCTV, SSP, oddymianie, RTV, okablowanie strukturalne 2010-2011
Budowa drogi S5 - przebudowa gazociągu W/C TESGAS S.A. Zmiana lokalizacji stacji ochrony katodowej WSG Sp. z o.o. 2011
Tłocznia Gazu Szamotuły EuRoPolGaz S.A. Wymiana głowic kablowych i ograniczników przepięć na linii SN15kV 2011
Strefy przyodwiertowe KGZ Paproć - Cicha Góra PGNIG S.A. System detekcji metanu 2011
Rozbudowa firmy INSTALCOMPACT w Tarnowie Podgórnym ELEKTRO-INSTALATOR Sp. z o.o. w Lesznie System Sygnalizacji Pożaru, Okablowanie strukturalne, 2011
Projekt LMG Kaeser Kompressoren Sp. z o.o. Pełnienie funkcji kierownika robót AKPiA 2011
Gazociąg LMG - Kłodawa ZRUG Sp. z o.o. Pogórska Wola instalacja elektryczna, teletechniczna i łączność na TZB Goszczanowo 2011
Podziemy Magazyny Gazu PMG Bonikowo PGNIG S.A. okablowanie strukturalne, urządzenia aktywne sieci i UPSy, centrala telefoniczna z VoIP, przyłącze telefoniczne, dedykowana instalacja elektryczna, maszt antenowy z urządzeniami do radiokomunikacji, rurociągi kablowe, linia światłowodowa 2010
Podłączenie odwiertów Elżbieciny - Jabłonna BN Naftomontaż Krosno okablowanie strukturalne, urządzenia aktywne sieci, centrala telefoniczna z VoIP, przyłącze telefoniczne 2010
Kopalnia Gazu Ziemnego Paproć-Cicha Góra PGNIG S.A. maszt antenowy z urządzeniami do radiokomunikacji 2010
Projekt LMG ELTEL Sp. z o.o. Poznań pełnienie funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych 2010
Politechnika Poznańska SIEMENS Sp. z o.o. system sygnalizacji pożaru SSP i dźwiekowego systemu ostrzegania DSO 2010
Zagospodarowanie złóż gazu Wielichowo, Ruchocice, Łęki BN Naftomontaż Krosno okablowanie strukturalne, urządzenia aktywne sieci, centrala telefoniczna z VoIP, przyłącze telefoniczne 2009
Siedziba firmy COCCODRILLO w Kościanie COCCODRILLO Sp. z o.o. sygnalizacji włamania i napadu, okablowanie strukturalne, centrala telefoniczna z bramkami GSM, domofony, zapory drogowe, system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. 2009
Palmiarnia w Zielonej Górze. SKANSKA S.A. okablowanie strukturalne, oświetlenie iluminacyjne, nagłośnienie, instalacje multimedialne projektorów. 2009
Market „U Wiechcia” w Kościanie. Inwestor prywatny sygnalizacji włamania i napadu, okablowanie strukturalne, centrala telefoniczna z bramkami GSM i VoIP, system telewizji dozorowej, system sygnalizacji pożaru, nagłośnienie, system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy 2008-2009
Krzywa Tower w Bolesławcu. ELTEL NETWORKS S.A. system anten stacji bazowej telefonii komórkowej GSM i UMTS wraz z okablowaniem. 2010
Malta-Ski w Poznaniu. Malta-SKI Poznań okablowanie strukturalne, kanalizacja teletechniczna, system telewizji dozorowej. 2008
Izba Przyjęć Wojewódzki Szpital Neuropsychatryczny w Kościanie Ciepłownik Sp. z o.o. Poznań sygnalizacji włamania i napadu, okablowanie strukturalne, instalacja elektryczna, instalacja i anteny RTV, nagłośnienie, system kontroli dostępu, domofony, system oddymiania. 2008
Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach. DPS Mościszki system telewizji dozorowej, system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, system przyzywowy. 2008
Siedziba firmy MATT w Komornikach. MATT Sp. k. Kościan sygnalizacji włamania i napadu, okablowanie strukturalne, system telewizji dozorowej, system sygnalizacji pożaru, centrala telefoniczna z bramkami GSM, system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy 2008-2009
Starostwo Powiatowe w Kościanie Starostwo Powiatowe w Kościanie system kolejkowy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego 2008
radiolinie Harris Stratex Projekt P4 Netia HelpDesk Poznań montaż radiolinii klienckich oraz punk - punkt pomiędzy stacjami bazowymi operatora P4. 2008-2009

 

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.