Uprawnienia i certyfikaty

Uprawnienia i certyfikaty
 • Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie technicznej ochrony osób i mienia,
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, przewodowej i radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Uprawnienia na projektowanie, montaż, konserwację i eksploatację systemów eksplozymetrycznych,
 • Uprawnienia Niższego Dozoru Ruchu w specjalności automatyka i teletechnika w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz ziemny,
 • Uprawnienia Niższego Dozoru Ruchu w specjalności elektrycznej w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz ziemny,
 • Uprawnienia BHP do prac w zakładach górniczych,
 • Licencje pracownika technicznego zabezpieczenia mienia II stopnia,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • Uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, we własnym systemie teleinformatycznym.
 • Świadectwa kwalifikacyjne D dozoru i E eksploatacji Grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • Świadectwa kwalifikacyjne D dozoru i E eksploatacji Grupa 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe,
 • Uprawnienia do pracy na wysokości - dostęp budowlany i linowy,
 • Uprawnienia projektowe systemów alarmowych do klasy SA4 (najwyższa),
 • Uprawnienia projektowe systemów sygnalizacji pożaru,
 • Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu o spełnieniu kryteriów Rozporządzenia w sprawie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych,
 • Certyfikat projektanta i instalatora systemów zabezpieczeń Obiektów Muzealnych i Zabytkowych,
×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.